Ako sme Lazára na cyklojazdu pozývali

20.08.2011 18:23

 

Vážený pán

 

Ing. Ladislav Lazár – námestník primátora mesta Košice

Magistrát mesta Košice        

Tr. SNP 48/A 

040 11 Košice 

 

 

 

Vec: Pozvánka na cyklojazdu

 

 

Vážený pán námestník primátora.

 

Listom z 8. 8. 2011 sme požiadali primátora Košíc Richarda Rašiho, aby cez investora Auparku zabezpečil realizáciu chýbajúcich cyklistických trás v priestore Námestia osloboditeľov:

https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/list-primatorovi-cyklisticke-trasy-na-namesti-osloboditelov/

 

Pán primátor (v odpovedi pána Mutafova) problém uznal a mal Vás poveriť jeho riešením.

 

V rámci pravidelných verejných utorkových cyklojázd chceme zopakovať jazdu okolo Námestia osloboditeľov na posúdenie, čo sa  zmenilo k lepšiemu a či to zodpovedá predpísaným dopravným regulatívom.

 

Zároveň Vás pozývame medzi nás (na bicykli), aby ste nás na tvári miesta o Vašich krokoch na riešenie problému informovali.

 

Stretávame sa v utorok, 23. 8. 2011 o 17. hod. na Hlavnej ulici pred Vedeckou knižnicou.

 

Prosíme o skoré vyrozumenie o Vašej účasti. Ak Vám tento termín nevyhovuje, náhradný termín navrhujeme o týždeň, 30. 8. 2011, čas a miesto zostávajú rovnaké.

 

 

V Košiciach, 18. 8. 2011

 

 

 

S pozdravom:

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc spolok.kosice@gmail.com

 

Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice karol.labas@stonline.sk

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Vážený pán námestník primátora.

 

Zatiaľ som neobdržal Vašu odpoveď na pozvánku zúčastniť sa najbližšej utorkovej cyklojazdy okolo Námestia osloboditeľov. Rád by som to vedel ešte dnes, aby som v predstihu informoval širokú cyklistickú verejnosť, ktorú budúcnosť cyklistov na Námestí zaujíma:

https://www.kosice.estranky.sk/fotoalbum/cykloakcie/cyklisti-okolo-auparku

 

Bude to príležitosť aj na prekonzultovanie možného partnerstva v rámci Dňa bez áut.

 

 

 

Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice karol.labas@stonline.sk

 

------------------------------------------------------------

 

From: Miklušová, Karin [mailto:Karin.Miklusova@kosice.sk

Sent: Friday, August 19, 2011 2:09 PM
To: Karol Labaš
Subject: RE: Potvrdenie účasti na cyklojazde

 

Dobrý deň p. Labaš,

 

účasť p. námestníka primátora na utorkovej cyklojazde okolo Námestia osloboditeľov Vám potvrdím v pondelok, t.j.22. augusta 2011.

 

S pozdravom

 

 

Bc. Karin Miklušová

asistent námestníka primátora

02_logo_KE_horizontalne_inverzne

Magistrát mesta Košice

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

tel.:+421 55 6419 212

fax: +421 55 6419 543