HOLA HOLA ! RAŠI VOLÁ !

28.04.2014 17:42

„Verím, že aj v našom meste sa nájdu cyklistickí nadšenci, ktorých táto výzva osloví, zapoja sa aktívne do tohto zaujímavého projektu a Košičania urobia všetko preto, aby sme aj túto súťaž vyhrali" vyjadril svoje presvedčenie primátor mesta Košice Richard Raši.

:-)

Ten Richard Raši, ktorý za celú dobu nebol schopný vyriešiť cyklistickú dopravu na Námestí osloboditeľov, nebol schopný vyriešiť cyklistické prepojenie jednotlivých mestských častí...

:-(

Vyberám z volebného programu
„Spolu ozdravíme Košice :
Hlavnými pracovnými postupmi, na ktorých bude naplnenie volebného programu postavené, budú dialóg a slušnosť. Nie zatvorené dvere, ale podaná ruka. Nie mlčanie, ale diskusia, otvorenosť a transparentnosť. "

:-)

Zdravé, čisté a zelené Košice
* V Košiciach sú vypracované projekty cyklistických a korčuliarskych chodníkov, multifunkčných ihrísk, atletických dráh a školských športových areálov. Ležia však častokrát zapadnuté prachom u ich autorov alebo úradníkov mesta. Košice sú prvým mestom na Slovensku, ktoré má spracovanú koncepciu rozvoja športu. Nemáme ale ani jednu mestskú atletickú dráhu, Košičanom slúži len jedna krytá plaváreň v meste. Oprášime životaschopné projekty a nájdeme modely ich financovania.
* Rozšírime z rovnakých zdrojov v operačných programoch cyklochodníky v meste tak, aby sme dosiahli prepojenie existujúcich cyklotrás na území mesta do ucelenej mestskej trasy (prepojením Triedy SNP s Alejovou, Amfiteáter s Komenského ulicou, atď.). Projekty sú pripravené, uvedieme ich do života.

:-)

Ten istý Raši Vás teraz - pár mesiacov pred voľbami povoláva šíriť slávu cyklistického mesta Košice :

"Košice sa ako prvé mesto v SR zapojili do súťaže „Do práce na bicykli“ "
Metropola východu zareagovala ako vôbec prvé mesto na Slovensku a prijala výzvu zapojiť sa do celonárodnej súťaže s názvom: Do práce na bicykli. Určená je pre tímy zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od 1. do 31. mája 2014 dochádzať do práce či z nej na bicykloch."

https://www.kosice.sk/article.php?id=14061

ČO VY NA TO - CYKLISTI MESTA KOŠICE ?

 

CYKLISTI VŠEDNÉHO DŇA NA FACEBOOKU