Pozvánka voleným predstaviteľom na utorkovú cyklojazdu (na vedomie médiá)

02.09.2011 14:49

 

Vážená pani poslankyňa MZ Košice, vážený pán poslanec MZ Košice

Vážená pani starostka MČ Košice, vážený pán starosta MČ Košice

Vážená pani poslankyňa MsZ MČ Košice, vážený pán poslanec MsZ MČ Košice

 

 

pozývame Vás na najbližšiu verejnú utorkovú cyklojazdu (6. 9. 2011). 

 

 

Už viac ako päť rokov sa v Starom meste pravidelne stretávajú košickí cyklisti, aby upozorňovali na neutešený stav cyklistickej dopravy v Košiciach.

 

V Košiciach sa dlhodobo nerieši cyklistická doprava. Naopak – pribúdajú bariéry jej rozvoja.

Poslednou je rekonštrukcia a reorganizácia dopravy na bývalom území Námestia osloboditeľov.  

Tu ide podľa nás o porušenie regulačného plánu Námestia osloboditeľov stavebníkom, ktorý v rámci rekonštrukcie dopravných komunikácií vynechal realizáciu cyklistických trás:

https://www.kosice.sk/static/upn_hsa/rp_nam_osl/ZaD_NO_Komplexny_vykres_A.pdf

(legenda: https://www.kosice.sk/static/upn_hsa/rp_nam_osl/ZaD_NO_Komplexny_legenda.pdf).

 

Na riešenie problému sme vyzvali pána primátora Rašiho:

https://bicykel-kosice.webnode.sk/home/newscbm_448080/10/

Zatiaľ sme jeho odpoveď neobdržali.

A kolaudácia sa blíži.

 

Prosíme, príďte sa presvedčiť spolu s cyklistami, občanmi Košíc o postupe prác.

Ak nemáte bicykel, nevadí – radi sa s Vami stretneme aj tak.

https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/utorkova-cyklojazda-predkolaudacna-/ 

Stretávame sa na tradičnom mieste – 

Hlavná ulica – Dolná brána – pred Vedeckou knižnicou,

v utorok, 

6. 9. 2011 

o 17.00 hodine

 

Za cyklistov

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

a

Ing. Karol Labaš

----------

kontakt 0905384171

spolok.kosice@gmail.com