STRETNUTIE CYKLISTOV - AKO ĎALEJ V KOŠICIACH ?

30.11.2012 18:00

Stretnutie cyklistov o tom, čo a ako zmeniť, aby boli v Košiciach lepšie podmienky pre cyklistov.

Po novembrovej cyklojazde Critical mass bude stretnutie cyklistov v reštaurácii Rotus Club, kde máme rezervovaný salónik.

Stretnutie cyklistov

 

Miestnosť je rezervovaná s tým, že každý si niečo objedná, hoci len čaj. Vstupné = minimálna konzumácia (káva, čaj, pivo, nealko).

Povieme si o podmienkach pre cyklistov v Košiciach, o tom čo by bolo vhodné zmeniť a ako tieto zmeny dosiahnuť. Napríklad kadiaľ zvyknete jazdiť na bicykli a ktorým úsekom sa radšej vyhnete.

Ďalej kde by sa zišlo osadiť stojany na bicykle, odstrániť vysoké obrubníky a podobne, čo odrádza ľudí jazdiť na bicykli do školy, či do práce a ako to zmeniť.

Cieľom je teda vyvolať diskusiu o cyklodoprave v Košiciach, upozorniť na nedostatky a navrhnúť riešenia, ktoré môžu byť aj z iných miest.

Súčasťou stretnutia budú aj prezentácie k tejto téme.

Každý, kto by mal záujem prísť s vlastnou prezentáciou na tému cyklodoprava v Košiciach, sa môže prihlásiť cez mailovú adresu bicykel.kosice@gmail.com.

V salóniku je na stene monitor, ktorý sa dá prepojiť s notebookom.

Podnety a návrhy, ktoré sa spomenú na stretnutí zapíšeme a chceme ich poslať kompetentným, aby sa nimi zaoberali a zlepšili sa podmienky pre cyklistov v Košiciach.

 

Ak máte možnosť, prihláste sa, prosíme, na toto stretnutie na facebooku (tu) - aby sme sa vedeli pripraviť, čo sa týka počtu účastníkov. Ďakujeme.

 

Hodinu pred stretnutím cyklistov v reštaurácii Rotus Club bude novembrová cyklojazda CRITICAL MASS (TU)