STRETNUTIE CYKLISTOV 30.11.2012

30.12.2012 22:01

 

Čo sa spomenulo na stretnutí cyklistov,
ktoré bolo 30.11.2012 v Rotus Clube: 

 

1. Nedoriešený prejazd pre cyklistov v oblasti križovatky Prešovská – Sečovská

2. Na viacerých úsekoch v meste by stačilo osadiť dopravnú značku C12 - Cestička pre vyznačených užívateľov. Ide o chodník zdieľaný s chodcami bez deliacej čiary. Takto by mohol byť označený napríklad chodník na ulici Československej armády medzi amfiteátrom a radnicou Starého Mesta, čím by sa prepojili už existujúce cyklochodníky.

3. Cyklisti by mali mať aj pri takto vyznačených úsekoch povolené jazdiť po ceste. Inými slovami - nezakazovať cyklistom jazdiť po ceste, ak je popri ceste cyklochodník.

4. Dlhšiu dobu plánovaný cyklochodník medzi Čermeľom a Alpínkou

5. V niektorých iných mestách sú organizácie, ktoré sa poloprofesionálne až profesionálne venujú rozvoju cyklodopravy v meste. Využívajú pritom rôzne granty.

6. Cyklodoprava v meste a cykloturistika v okolí mesta by sa mali riešiť osobitne.

7. Preprava bicyklov v MHD

8. Predmetom riešenia cyklodopravy by malo byť aj ako sa dostať na bicykli von z mesta a ako sa dostať na cykloturistické trasy v okolí mesta. Pod tento bod patrí napríklad ako sa dostať

a) z Čermeľa na Alpinku,

b) od Optimy smerom na Pereš, Lorinčík, Poľov, Šacu, U.S.Steel alebo k letisku,

c) z Barce smerom na Valaliky a Čaňu,

d) z Barce do Krásnej nad Hornádom,

e) z Mieru smerom na Budimír,

f) z Mieru smerom na Kostoľany nad Hornádom,

g) z centra Košíc smerom na Furču a Košickú Novú Ves.

9. Hľadanie partnerov a spojencov pri zlepšovaní podmienok pre cyklistov v meste. Mohli by byť nimi napr. cyklopredajne, zamestnanci jazdiaci do práce na bicykli, firmy, poslanci, novinári a ďalší. Zlepšením podmienok pre cyklistov v meste môže byť napríklad osadenie cyklostojanov a dopravných značiek, či odstránenie vysokých obrubníkov.
10. Chýbajúce priechody pre cyklistov

11. 2. etapa značenia cyklochodníkov na Terase

12. Cyklodoprava v meste by sa mala riešiť systémovo. To znamená, že ak sa stavia alebo opravuje cesta a je tadiaľ navrhovaný cyklochodník, tak ho spraviť v rámci výstavby alebo opravy cesty.

13. O motivácii ľudí zapájať sa do aktivít, ktoré môžu viesť k zlepšeniu podmienok pre cyklistov.

14. Forma cykloakcií a spôsob ich propagácie

15. Všeobecné alebo konkrétne návrhy. Čo je lepšie? Ako postupovať pri konkrétnych návrhoch?

16. Stránka www.mapujeme.sk - mapujeme cyklistiku

17. Prieskum požiadaviek cyklistov

18. Sčítanie cyklistov – prieskum cyklistickej dopravy v Košiciach

19. Ďalšie stretnutie ?

 

Zapísal Martin Zimáni.

Informácie o tomto stretnutí cyklistov nájdete na https://www.facebook.com/events/416171868448606/ a https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/stretnutie-cyklistov-/