Utorková cyklojazda - predkolaudačná ?

06.09.2011 17:00

 

Vážení cyklisti,

najbližšia utorková cyklojazda bude venovaná opäť Námestiu osloboditeľov.

Dôvodom je blížiaca sa kolaudácia a mlčanie radnice k porušovaniu platného regulačného plánu stavebníkom:

https://www.kosice.sk/static/upn_hsa/rp_nam_osl/ZaD_NO_Komplexny_vykres_A.pdf

(legenda: https://www.kosice.sk/static/upn_hsa/rp_nam_osl/ZaD_NO_Komplexny_legenda.pdf).

Nemôžeme dopustiť, aby kolaudácia znamenala definitívne vylúčenie nás, cyklistov, z Námestia osloboditeľov.

Využívajúc záujem médií tentokrát pozývame poslancov a starostov.

https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/pozvanka-volenym-predstavitelom-na-utorkovu-cyklojazdu-na-vedomie-media-/

Účasť dôležitá, možno bude aj prekvapenie.

 

DOPLNENIE PROGRAMU UTORKOVEJ CYKLOJAZDY

Ťažba uránu: Je nám to jedno?

Zajtrajšou cyklojazdou chceme upriamiť pozornosť aj na vyhliadky ťažby uránu na Kuriškovej.

Súčasné aktivity spoločnosti Ludovika Energy, ktorá tam už roky robí prieskum ložísk, svedčia o tom, že sa pokúša vtiahnuť do svojho uránového dobrodružstva cez Mestské lesy aj mesto Košice. Môžeme sa teda ešte spoliehať na nedávno deklarovaný zásadný postoj samosprávy proti ťažbe uránu?

Vysvetlenie sa budeme snažiť získať v spomínanom mestskom podniku, ktorého návšteva je dohodnutá s pánom riaditeľom Rothom a bude nasledovať po „predkolaudačnej“ obhliadke komunikácií na Námestí osloboditeľov.

https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/tazba-uranu-v-kosiciach-cy/

 

Stretávame sa na tradičnom mieste – 

Hlavná ulica - Dolná brána
pred Vedeckou knižnicou,

v utorok, 

6. 9. 2011 o 17:00 hodine

--------

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

a

Ing. Karol Labaš

----------

kontakt 0905384171

spolok.kosice@gmail.com

Ak sa dá - prihláste sa na facebooku

https://www.facebook.com/event.php?eid=243210972383131