Kniha návštev

Anička, Alpinka, Čermeľ

MVDr. Irena Rajzáková | 01.06.2012

potešilo ma, že pán starosta má predstavu o cyklotrasách, ale nemyslím si, že to bude realizovať................ak sa pozriete na predvolebné kampane, každý z uchádzačov na niektorý post má plno nápadov, ako "oživí" mestskú časť, ale, keď zasadnú na "trón", nadšenie opadne, len málo starostov je takých, ktorí "žijú" pre obyvateľov, ktorí ich volili, starosta sa odvíja od slova STARAŤ sa........a Mestská časť Košice-Sever bola kedysi najkrajšou časťou mesta Košice, teraz ?, iba starne.........a nádherné plochy zívajú prázdnotou : Anička ?, nič tam nie je........Alpinka ?, nuž iba reštaurácia a súkromný golf............a Čermeľ, je Čermeľ , ešte dobre, že nezrušili "Katku" a "Danku" - vláčiky, takže späť k téme : nemyslím si, že v dohľadnom čase bude nejaká súvislá cyklotrasa na Severe, takže budeme chodiť naďalej po chodníkoch, čo aj chodím, lebo po cestách to chvíľami naozaj nejde.............

Cyklisti u starostu Gaja

Martin Zimáni | 27.07.2011

Tretia utorková cyklojazda za starostom bola v utorok, 26.7.2011. Stretli sme sa so starostom mestskej časti Košice – Sever, Mariánom Gajom. Stretnutia so starostom sa zúčastnilo asi 20 cyklistov. Pán starosta Marián Gaj nás privítal v amfiteátri.

Na území mestskej časti Košice – Sever je severná časť mesta, lesy a rekreačné oblasti, akými je Anička, Bankov, Čermeľ, Alpinka, ale aj Hradová a Jahodná. Z pohľadu cyklistiky je dôležité prepojenie centra mesta a mestských častí s týmito rekreačnými oblasťami. V posledných rokoch v košických lesoch Mestské lesy Košice vyznačili viaceré cyklotrasy. V súčasnosti cyklisti pri jazde z mesta do okolitých lesov využívajú cyklochodník na Komenského ulici a jeho pokračovanie z Havlíčkovej po Potočnej do Čermeľa.

Cyklisti ktorí sa chcú dostať od amfiteátra do Čermeľa jazdia po chodníku na Watsonovej, kde by riešením mohol byť chodník pre chodcov a cyklistov označený dopravnou značkou. Pri Slovenskej akadémii vied mnohí cyklisti odbočia doľava na cestu na Mánesovu (smerom k botanickej záhrade) a ďalej pokračujú po ceste na Havlíčkovej ulici. Jeden úsek tejto ulice je jednosmerný, preto v tom úseku cyklisti jazdia po chodníku. Tam by sa žiadalo, aby bol tento úsek pre cyklistov obojsmerný. Od ďalšej križovatky (s Gogoľovou) sa dá znova pokračovať po ceste až na koniec Havlíčkovej, kde sa dá napojiť na cyklochodník a po ňom sa dostať do Čermeľa.

Ak chceme ísť na Aničku, tak od konečnej zastávky električky na Havlíčkovej (pri štadióne Lokomotívy) pokračujeme po Kostolianskej ceste. Na križovatke pri zimnom štadióne odbočíme na chodník, ktorý ide ku tenisovým kurtom. Ďalej pokračuje trasa po chodníku na okraji parku až na Aničku ku prameňu.

Na stretnutí bol spomenutý návrh vytvoriť cyklotrasu z Aničky na sídlisko Ťahanovce s využitím lávky cez Hornád. Cyklotrasa by prechádzala areálom bývalej magnezitky, kde je schválený nový územný plán, ktorý ráta s prepojením. Považujeme za dôležité, aby všade kde sa robí nová cesta alebo rekonštrukcia cesty, by sa malo myslieť aj na požiadavku cyklistov ako formy dopravy.

Ak by boli cyklistické trasy prepojené, určite by jazdilo viac ľudí na bicykli. Chýba prepojenie cyklotrasy medzi Čermeľom a Alpinkou. Medzi Čermeľom a Alpinkou v súčasnosti existuje len neprepojený cyklochodník, dlhý približne 300 metrov ktorý končí pri horolezeckej cvičnej skale Rokodromo.

Štefan Čaplovič vytvoril mapu v ktorej sú návrhy a pripomienky cyklistov vyznačené a nafotené. Mapa je dostupná na https://www.kosice.estranky.sk/stranka/poziadavky-cyklistov. Návrhy a pripomienky k mape a k situácii cyklotrás a cyklochodníkov v meste je možné napísať do komentárov pod mapou, alebo ich poslať na mail uvedený na stránke.

Cieľom je vytvoriť také podmienky, aby ľudia mohli jazdiť do práce a do školy na bicykli. V Bratislave prebieha akcia s názvom Do práce na bicykli. https://www.cyklokoalicia.sk/do-prace-na-bicykli/ Skupina cyklistov tak ide v určitý čas po určenej trase. Niečo podobné by časom mohlo byť aj v Košiciach. Bolo by vhodné keby priechody pre chodcov boli zároveň aj priechodmi pre cyklistov, alebo oddelene vedľa seba. Dôležitou súčasťou cyklodopravy v meste je aj parkovanie bicyklov. V meste by malo byť viac stojanov na bicykle. Starosta Gaj spomenul že počas majstrovstiev sveta v hokeji bolo pri amfiteátri strážené parkovisko pre bicykle.

Spomenula sa aj téma prepravy bicyklov v MHD. V súčasnosti je povolená preprava bicyklov v MHD v Košiciach na linke č. 14 na Horný Bankov, Alpinku a Jahodnú. Informácie o preprave bicyklov v MHD sú na https://imhd.zoznam.sk/ke/index.php?w=213621323033ef393621323033ef1f&id=9153 Dobrým príkladom mesta kde je podporovaná preprava bicyklov v MHD je Praha. https://doprava.praha-mesto.cz/%2845tsy155fvt1vcuob2vgnt55%29/zdroj.aspx?typ=2&Id=63536&sh=502365656

Cyklisti u starostu Hlinku

Martin Zimáni | 20.07.2011

Privítanie, odloženie bicyklov, minerálka, letáčiky ...

V rámci utorkových cyklojázd sme sa utorok, 19.7.2011, stretli so starostom mestskej časti Košice – Juh, JUDr. Jaroslavom Hlinkom. Prišlo asi 25 cyklistov na čele s Ing. Karolom Labašom (Cyklistická únia mesta Košice) a JUDr. Mgr. Ladislavom Rovinským (Spolok na podporu skrášľovania Košíc).
Pán starosta nás privítal spolu s ďalšími troma zamestancami miestneho úradu. Stretnutie prebiehalo vo vnútri miestneho úradu, kde sme si aj odložili bicykle. Mali pre nás prichystané poháriky s minerálkou a letáčiky o mestskej časti. Jeden z letáčikov bol o športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici. V ňom sa nachádza aj detské dopravné ihrisko pre dopravnú výchovu na 1. stupni základných škôl. Jeho cieľom je aby sa deti naučili bezpečne jazdiť po ceste a aby nosili cyklistickú prilbu.

Čo sa spravilo pre cyklistov

Stretnutie začal pán starosta Hlinka tým, že spomenul čo sa podarilo dosiahnuť pre cyklistov za posledné obdobie. Na cyklochodníku na Južnej triede bol na niektorých miestach vymenený asfalt za nový. Cyklotrasa po Južnej triede bola predĺžená až do Barce po Gavlovičovu ulicu, ktorá je vedľa parku v Barci. Bola zrealizovaná cyklotrasa po Alejovej ulici medzi kruhovým objazdom a Gemerskou ulicou popred gymnázium Alejová.

Čo sa plánuje spraviť pre cyklistov a požiadavky cyklistov
Plánovaná cyklotrasa po Alejovej od Gemerskej ulice po Barcu

Plánuje sa spraviť cyklotrasa po Alejovej ulici od Gemerskej ulice až po Barcu. Tam ale bude treba najprv vysporiadať pozemky. To zatiaľ mesto nezrealizovalo. Územné povolenie na to bolo urobené. Vydané je právoplatné rozhodnutie ktoré má platnosť do roku 2013. Do roku 2013 by to malo byť dokončené. Časť cyklochodníka pri obchodnom centre Carrefour by mal robiť súkromný investor. Mesto bude robiť úsek od zákruty na Alejovej nižšie. Tam je ale problém s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov. Máme informácie že pod plánovaným chodníkom na Alejovej ulici je kanalizácia a že nie je tam súhlas zo strany vodárenskej spoločnosti aby na tom bol postavený chodník. Možno by sa to ale dalo riešiť kompromisom, že by tam nebol asfaltový chodník, ale chodník postavený z dlažby, ktorá sa v prípade poruchy dá rozobrať a po odstránení poruchy dať do pôvodného stavu. Pán starosta Hlinka sľúbil že k téme cyklochodníka na Alejovej ulici medzi Gemerskou ulicou a Barcou sa vrátia niekedy v decembri tohto roku na zastupiteľstve. Vysporiadanie pozemkov na území mesta je v kompetencii mesta a nie mestskej časti. Rada starostov ale má na tieto veci vplyv.
Starosta Hlinka spomenul že občas majú jednania aj s niektorými našimi zástupcami občianskych združení, keď sa jedná o projektové, alebo územnorozvojové veci.

Je potrebné prepojiť cyklochodník na Hlavnej ulici s cyklochodníkom na Južnej triede

Bol spomenutý problém chýbajúceho prepojenia cyklochodníka na Hlavnej ulici s cyklochodníkom na Južnej triede. Máme vyjadrenie od dopravného inžiniera Pavla Titla že v blízkosti Auparku sa neráta s prepojením cyklistických chodníkov. Je potrebné aby sa podporilo a dohliadlo na to aby tam to prepojenie bolo.

Nedostatky a navrhované opatrenia na cyklochodníku na Južnej triede

Viacerí cyklisti spomínali nedostatky týkajúce sa cyklochodníka na Južnej triede. Pri Rybe sú pri cyklochodníku stromy, ktoré svojimi konármi zasahujú do výšky cyklistov. Pán Rovinský poznamenal že to je problém celomestský. Že bolo by treba aby bolo prijaté také VZN (všeobecne záväzné nariadenie), ktoré by technikom údržby zelene jasne zadefinovalo do akej výšky majú byť konáre zrezané.
Pri výjazdoch z dvorov by mala byť značka pozor cyklista (dopravná značka A 16 - Cyklisti). Niektorí vodiči z dvorov vychádzajú príliš rýchlo. Je to nebezpečné, vyskytli sa aj kolízie s cyklistami. Naša požiadavka bola aby chodník bol rovný a tí ktorí vychádzajú z podnikov by museli vyjsť na hlavnú cestu cez chodník. Tu je to ale prispôsobené motoristom a nie chodcom a cyklistom. Podľa nás je potrebné urobiť také opatrenie, aby tam bol retardér (spomaľovací prah) a tým by sa znížila rýchlosť áut vychádzajúcich z podnikov na hlavnú cestu – Južnú triedu.
Na magistráte mesta Košice je útvar, v ktorom sú dopravní inžinieri a bolo by dobré keby sa iniciovalo to, aby sa dopravní inžinieri pozreli na dopravné riešenie toho chodníka aby to bolo z pohľadu cyklistov bezpečné. Na to sú normy. Nech tam, kde má byť značka, nech aj je, tam kde má byť retardér, nech je. Bolo by vhodné, aby vypracovali k tomu správu o bezpečnosti daného cyklistického chodníka. To sa týka aj spomínaných výjazdov z priemyselných areálov. Južná trieda je v tomto typický príklad.
Ďalším nedostatkom na spomínanom cyklochodníku sú miestami rôzne nerovnosti.
Na stránke https://www.kosice.estranky.sk/stranka/cyklotrasy by mala onedlho pribudnúť nafotená trasa po cyklochodníku na Južnej triede.

Téma cyklodopravy na rokovaní rady starostov za účasti predstaviteľov občianskych združení

Ing. Karol Labaš poznamenal že by bolo dobré, keby naše požiadavky predniesli starostovia na rade starostov. To by mohlo byť také fórum, kde by sa preberali aj cyklistické záležitosti v rámci celého mesta a iniciatíva by mala ísť z mestských častí, aby sa navrhované riešenia postupne zrealizovali. Pán starosta Hlinka povedal že doporučí prizvať zástupcov občianskych združení na rokovanie rady starostov.

Návrh osadenia dopravných značiek C 12 na Jantárovej ulici

Pán Rovinský navrhol osadiť na chodník na Jantárovej ulici dopravné značky (C 12 – cestička pre vyznačených užívateľov), vďaka ktorým bude chodník oficiálne určený nielen pre chodcov, ale aj pre cyklistov. Je tam široký chodník a týmito malými investičnými nákladmi by sa dala vyriešiť cyklistická doprava. Pán starosta Hlinka spolu s ďalšími zamestnancami miestneho úradu sa zhodli, že to by mohli spraviť.

Upozornenie na problémové miesta pri prístupe na cyklotrasu popri Hornáde

Spomínaná bola aj cyklotrasa popri Hornáde v úseku medzi Palackého ulicou a sídliskom Nad jazerom. Jedným z problémových úsekov cesty k tejto cyklotrase je úzky chodník pod železničným mostom na pravej strane v smere z centra ku Hornádu. Po prejazde popri benzínovej pumpe chýba vhodné napojenie na cyklotrasu popri Hornáde. Dá sa na ňu dostať buď popri odstavisku na vagóny, kde na konci treba strmo zísť na cyklochodník, alebo prejsť cez cestu, zísť dole po panelovej ceste a potom popod most. Priestor pod ostatnými mostami križovatky je nízky a chýba tam poriadny chodník. Navyše priestor pod mostom bol po povodni vymytý. Fotky z cyklotrasy popri Hornáde sú na https://fotomapy.netkosice.sk/CykloMapa_radio_newest.htm ako trasa s názvom Hornád.

Záver

Pán Labaš rozdal starostovi a ďalším trom zamestnancom mestskej časti Košice – Juh mapku odporúčaných cyklotrás v Košiciach.
Stále chýba prepojenie existujúcich cyklotrás v meste. Podpora cyklistickej dopravy v meste môže pomôcť odľahčiť dopravu a zlepšiť tak dopravnú situáciu v meste.

Cyklisti u starostu Gregu

Martin Zimáni a Anton Borovský | 20.07.2011

Dňa 12.7. pred Vedeckou knižnicou sa stretlo asi 47 nás, cyklistov, na jednej z pravidelných cyklojázd. Avšak táto nebola len taká "klasická." Naším cieľom bola návšteva pána starostu MČ Košice - Staré mesto, Mgr. Ľubomíra Gregu. Na čele s JUDr. Mgr. Ladislavom Rovinským, predsedom Spolku na podporu skrášľovania Košíc a Ing. Karolom Labašom, predsedom cyklistickej únie mesta Košice, sme im predniesli naše požiadavky na integráciu cyklistickej dopravy do systému dopravy v mestskej časti Staré Mesto a aj v celom meste Košice.
Od starostu Mgr. Ľubomíra Gregu sme sa dozvedeli, že miestny úrad MČ Staré mesto nemá nikoho, kto by sa staral o cesty a chodníky. O cesty a chodníky v meste sa stará Správa komunikácií mesta Košice. Za posledné roky sa spravilo len málo aktivít, ktoré by zlepšili podmienky pre cyklistov v Košiciach. Ešte v roku 1992 prijalo mestské zastupiteľstvo "Dlhodobý komplexný program výstavby cyklistických trás v Košiciach". Plánovaná cyklotrasa popri Hornáde z Krásnej nad Hornádom až do Ťahanoviec nebola dodnes dokončená. Stále neexistuje cyklotrasa popri Hornáde medzi Palackého ulicou a sídliskom Mier. Na dnešnom stretnutí sa ale spomenuli hlavne také požiadavky na zlepšenie podmienok pre cyklistov, ktoré by neboli finančne náročné. Napríklad osadiť dopravné značky C 12 (cestička pre vyznačených užívateľov) ku chodníkom hlavne popri hlavných cestách. Tým by bol chodník určený nie len pre chodcov, ale aj pre cyklistov a tiež korčuliarov. Mgr. Ľubomír Grega ako starosta môže navrhovať, žiadať a kontrolovať plnenie žiadostí. Jeho stanovisko k aktivitám na zlepšenie podmienok pre cyklistov bolo, že nemá námietky, ale treba riešiť dôležitejšie veci, akou je napríklad Mestská krytá plaváreň. Od Ing. Karola Labaša dostal mapu odporúčaných cyklotrás. Sľúbil, že bude zverejnená v Staromestských listoch, čo je mesačník mestskej časti Staré Mesto. Povedal, že ak sa našimi požiadavkami má zaoberať, potrebuje ich mať na papieri.

Pridať nový príspevok