Náš tím

Karol Labaš

Cyklistická únia mesta Košice

 

Telefón: +421 55 6338544
Mobil:      +421 908 317467

E-mail: Karol.Labas@stonline.sk

Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Telefón: +421 905 384171

Email: spolok.kosice@gmail.com