Ladislav Rovinský

Ladislav Rovinský

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Telefón: +421 905 384171

Email: spolok.kosice@gmail.com