LIST VOLENÝM PREDSTAVITEĽOM MESTA KOŠICE - CRITICAL MASS KOŠICE (01.07.2011)

02.07.2011 12:00

LIST VOLENÝM PREDSTAVITEĽOM MESTA KOŠICE

Takmer stovka cyklistov absolvovala 1. júla 2011 v Košiciach spanilú jazdu ulicami Košíc - CRITICAL MASS KOŠICE.

Poslaním tejto akcie bolo poukázať na to, že mesto Košice trestuhodne zanedbáva rozvoj cyklistickej dopravy. Dopravy, ktorá je ekologická aj ekonomická. Cyklistickú dopravu rozvíjajú koncepčne všetky mestá, ktoré rozumne plánujú svoju budúcnosť.

(Foto Ladislav Kočík)

V Košiciach sa pre rozvoj tejto dopravy robí žalostne málo.

Nie je zabezpečené ani len prepojenie medzi jednotlivými mestskými časťami.

Nie je zabezpečený ani samotný príjazd cyklistov do mesta. Príjazd z dvoch hlavných smerov blokujú pre cyklistov zakázané cesty pre motorové vozidlá.

Pri rozvoji mesta sa vytvárajú ďalšie bariéry rozvoja cyklistickej dopravy - nerešpektujú sa dopravné koridory.

Pri veľkých stavbách v meste (napr. križovatka Prešovská-Sečovská, AUpark) sa zabúda na prepojenia pre cyklistickú dopravu.

  1. Žiadame, aby (tak ako v Bratislave) bola zriadená komisia pre rozvoj cyklistickej (a nemotorovej dopravy) a na MMK bol určený zodpovedný pracovník.
  2. Žiadame, aby samospráva mesta Košice rešpektovala vlastné programové dokumenty ( najmä Dlhodobý komplexný program výstavby cyklistických trás v Košiciach) a ročne vyčlenila zodpovedajúce finančné prostriedky na rozvoj cyklistickej dopravy.
  3. Žiadame, aby v budovách, ktoré spravuje samospráva mesta a mestských častí (administratívnych, školských a iných) bolo zabezpečené parkovanie bicyklov s dozorom.
  4. Žiadame, aby v rámci projektu EHMK boli všetky investície vzájomne prepojené cyklotrasami a vybavené zariadeniami pre cyklistov.
  5. Žiadame mesto Košice ako jediného akcionára DPMK a.s., aby presadil zmenu prepravného poriadku tak, aby bolo možné v MHD prepravovať bicykle (samozrejme v závislosti od momentálnych podmienok). V iných mestách funguje systém BIKES ON BOARD - mohol by aj u nás. 
  6. Žiadame mesto Košice, aby v súčinnosti s USS a ďalšími investormi riešilo cyklistickú dopravu v smere do MČ Šaca.
  7. Žiadame, aby mesto Košice pri všetkých nových investičných zámeroch vyžadovalo riešiť aj cyklistickú dopravu ako vyvolanú investíciu.

ŽIADAME BEZPEČNÉ CYKLOTRASY V KOŠICIACH.

 

Za účastníkov - cyklistov mesta Košice

 

Ladislav Rovinský - Spolok na podporu skrášľovania Košíc

Karol Labaš - Cyklistická únia mesta Košice

 

List zaslaný aj vybraným médiám.

 

https://www.facebook.com/group.php?gid=106071422766437