CYKLOHRONSKÁ

18.10.2012 10:17

Spolok na podporu skraslovania Kosic 

 
RNDr. Rudolf Bauer
Starosta mestskej časti
Košice - Západ


Vážený pán starosta,

na ostatnom stretnutí (aj) ku riešeniu cyklistickej dopravy na Západe sme Vám navrhovali, aby MČ konzultovala riešenie cyklistickej dopravy s občanmi a zástupcami občianskych združení.
Nestalo sa tak - žiaľ.
Niektoré riešenia nie sú dobré. Sú zbytočne drahé a zlé - vytvárajú nebezpečné situácie.
Na Hronskej ulici:
1.) "preplet" cyklistickej cestičky a chodníka - veľmi nebezpečný najmä po zotmení
2.) vedenie cyklocesty po strane odľahlej od cesty. Toto riešenie je nebezpečné najmä pred MŠ Hronská.
Prosím, aby ste hľadali riešenie vzniknutej situácie

V zmysle zákona o slobodnom prístupe ku informáciám prosím o zaslanie
elektronickej kópie projektu riešenia chodníka na Hronskej (tak aby na
ňom bola čitateľná pečiatka s menom zodpovedných)
Ďakujem.

P.S.:
Dopravné značky pripravené ku odovzdaniu v priebehu budúceho týždňa

Košice, 18.10.2012

S pozdravom


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
Spolok na podporu skrášľovania Košíc
www.spolok-kosice.webnode.sk
RIEŠME TO SPOLU !
spolok.kosice@gmail.com

..........................................................................................................................................................................

Odpoveď MČ Košice Západ:

 

Stehlík Miroslav, Ing. 24. okt. 2012

 

Dobrý deň.
Vaše pripomienky berieme ako oprávnené. "Preplet" cyklistickej cestičky a chodníka vznikol chybou dodávateľa, ktorý ho zriadil na zlej strane. Zjazd bude prehodený a šípky zmazané, čím ostanú pruhy priebežné. Značenie cyklotrasy bolo realizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným inžinierom. Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu u nás na úrade,  oddelení rozvoja a kultúry.
S pozdravom,

Ing. Miroslav Stehlík
vedúci oddelenia rozvoja a kultúry
Mestská časť Košice - Západ
Trieda SNP 39
040 11 Košice
tel: +421557883240
fax: +421557883209
GSM: +421903635465
https://www.kosicezapad.sk/

**************************************************************************************************************

"CYKLISTA VŠEDNÉHO DŇA" NA FACEBOOKU (TU)