PREHLÁSENIE K EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY 2012 V KOŠICIACH

15.09.2012 11:23

PREHLÁSENIE K EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY V KOŠICIACH


     Cyklistická únia mesta Košice a neskôr aj Spolok na podporu skrášľovania Košíc roky pripravovali verejné podujatia k Európskemu týždňu mobility.
     V ostatných rokoch sa k organizačnej spolupráci pripájal aj magistrát. Vítali sme to očakávajúc zavedenie trvalých prospešných opatrení pre chodcov, cyklistov a užívateľov MHD tak, ako sa k tomu prihlásené mestá zaväzujú. Košice sa však zvyčajne sústredili iba na jednorazovú verejnú zábavu, bez badateľných trvalých prínosov.
     Aby sme viac neboli spájaní s takýmto formálnym prístupom, tentoraz prenechávame iniciatívu magistrátu. Napokon výzva Európskej únie na usporadúvanie týždňa mobility je určená samosprávam s rozhodovacími právomocami na  zmeny k funkčnej, udržateľnej a ekologickej mestskej doprave.
     Našou doménou zostávajú najmä pravidelné propagačné cyklojazdy a Critical Mass - čoraz populárnejšie vo veľkých mestách. 

     V tomto roku zatiaľ jedinou oznámenou dopravnou aktivitou Mesta Košice a Dopravného podniku mesta Košice počas Európskeho týždňu mobility je návrh "ozdravných" opatrení v MHD vrátane zámeru zrušenia trolejbusovej zložky dopravy a nahradenie ekologických trolejbusov množstvom nových autobusov. Pritom podpora ekologických foriem verejnej dopravy je stálym mottom podujatia.
     Načasovanie neekologických rozhodnutí do Európskeho týždňa mobility chápeme ako pohŕdanie týmto podujatím, zvlášť u víťazného Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.
     Napriek tomu, že chápeme naliehavosť riešenia ťažkej situácie v DPMK, žiadame o odloženie prerokovania rušenia štvorzastávkových lístkov, rušenia trolejbusovej dopravy a rozhodnutia prenechať autobusovú dopravu súkromnej firme. Odložením sa vytvorí priestor na verejnú diskusiu a nezávislú odbornú oponentúru, ktorá doteraz nebola a ktorá môže priniesť aj alternatívne - menej bolestné a menej riskantné návrhy.

V Košiciach, 14. 9. 2012


Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice
e-mail: karol.labas@stonline.sk


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc
e-mail: spolok.kosice@gmail.com


**********************************************************************************************
PODPORUJEME PETÍCIU NA ZÁCHRANU TROLEJBUSOV V KOŠICIACH

PODPORTE PETÍCIU ZACHRÁŇME TROLEJBUSY - TU