Porada k cyklistickej doprave v Košiciach, 30.7.2012

30.07.2012 13:30

Určené pre:

 

Ing. Ján Jakubov – námestník primátora mesta Košice

 

 

 Porada k cyklistickej doprave v Košiciach, 30.7.2012

 

NÁVRH BODOV NA PREROKOVANIE

 

1. riešenie cyklistov v rámci projektu rekonštrukcie Mestského parku

 

2. cyklistická cestička v parku na Moyzesovej

 

3. vytipovanie zdieľaných chodníkov spoločných pre chodcov a cyklistov vrátane technických úprav (obchádzky zastávok MHD, skosenie obrubníkov, dopravné značenie); zodpovedný ÚHA

 

4. cyklotrasy na Nám. osloboditeľov v zmysle regulačného plánu

 

5. školské osnovy: Poznaj svoje mesto na bicykli

 

6. bicyklové stojany na Hlavnej ulici

 

7. pravidelné taxatívne vymedzenie financií z rozpočtu mesta

 

8. informácia o vypracovaní materiálu „Plán a metodika riadenia nemotorovej dopravy na území mesta Košice“, vyplývajúceho z porady 15.5.2009a zaradenie cyklistickej dopravy do Plánu úloh IDS; Ing. Šarak

 

9. informácia o vypracovaní programového materiálu – Cyklistická doprava v Košiciach, vyplývajúceho z porady 12.2.2009; Ing. Šarak

 

10. Rôzne

 

 

Vypracovali:

Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc


 

 

 

PODĽA TÝCHTO BODOV SME ROKOVALI.

VICEPRIMÁTOR SĽÚBIL ZÁPIS DO TÝŽDŇA.
ČAKÁME UŽ MESIAC....
DOČKÁME SA ?