List primátorovi - Cyklistické trasy na Námestí osloboditeľov

08.08.2011 18:12

 MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice

Magistrát mesta Košice        

Tr. SNP 48/A 

040 11 Košice 

 

 

 

Vec: Cyklistické trasy na Námestí osloboditeľov

 

 

 

V konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie investor Auparku predložil zámer, v ktorom uvádza: „pešie ťahy a cyklistická doprava je v súlade s platnými záväznými regulatívmi Regulačného plánu Nám. Osloboditeľov Košice, lokalita stred.“ Vychádza z dopravných regulatívov pre pešiu a cyklistickú dopravu: „Cyklistické trasy realizovať v pešej zóne po severnej strane námestia s prepojením na Hlavnú ulicu, Štúrovu ulicu, ulicu pri plavárni a Južnú triedu“.

Projektová dokumentácia, ktorá je súčasťou stavebného rozhodnutia, však neobsahuje žiadnu infraštruktúru pre cyklistickú dopravu. Realizácii nenasvedčujú ani prebiehajúce stavebné práce na komunikáciách.

 

V mene cyklistickej verejnosti Vás žiadame zabezpečiť, aby investor zrealizoval požiadavky vyplývajúce z regulatívov.

 

Zároveň Vám pripomíname náš zatiaľ neúspešný pokus o nadviazanie pracovných kontaktov za účelom zlepšovania podmienok pre cyklistickú verejnosť. Ide o pozvánku pre Vás na tzv. májovú cyklojazdu a následne o list z 24.5.2011, na ktorý by sme sa radi dočkali odpovede:

 

https://bicykel-kosice.webnode.sk/

 

Od poznania Vašej vízie a ochoty riešiť nahromadené problémy „cyklistov všedného dňa“ sa môže odvíjať súčinnosť, ku ktorej sme pripravení.

 

 

V Košiciach, 8. 8. 2011

 

 

 

 

S pozdravom:

 

Za Spolok na podporu skrášľovania Košíc: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, spolok.kosice@gmail.com

Za Cyklistickú úniu mesta Košice: Ing. Karol Labaš,karol.labas@stonline.sk

 

 

 

 

Na vedomie:

 

MÚ MČ Košice – Juh

MÚ MČ Košice – Staré mesto

vybrané médiá

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

na facebooku: https://www.facebook.com/groups/cyklistavsednehodnaKosice/