Ing. Ján Jakubov - pracovné stretnutie - návrh

04.07.2012 15:05

Ing. Ján Jakubov – námestník primátora

Mesto Košice

 

 

Vážený pán námestník,

 

zasielam Vám link na záznam relácie, ktorej sme sa spoločne zúčastnili: https://www.rozhlas.sk/radio-regina-ke/web-archiv?rel=754

Naša téma – cyklistický magazín - má dátum 2.7. a začína o 1:04 hod.

 

Na potvrdenie mnou povedaného Vám zasielam prihlášku Mesta Košice do iniciatívy Mestá pre cyklistov.

Na oplátku Vás chcem požiadať o aktuálne posudzovaný návrh grafického riešenia cyklokoridorov na Nám. osloboditeľov v zmysle Vášho vyjadrenia, čo sa týka pripomienkovania grafického riešenia aj prizývania dotknutých cyklistických skupín do pripomienkovania.

 

Taktiež poprosím poskytnúť usmernenie stavebným úradom, až ho budete mať vypracované tak, ako ste to spomenuli v relácii (cca 1:37 hod.).

 

Spoločne  so  Spolkom  na  podporu  skrášľovania  Košíc   spolok.kosice@gmail.com   očakávame  návrh  termínu prvého pracovného stretnutia pod Vaším vedením vrátane programu a zoznamu pozvaných účastníkov. Nám vyhovuje budúci týždeň s polhodinovým rokovaním.

 

P.S.: Pre inšpiráciu zasielam Vám aj info o Európskom hlavnom zelenom meste Kodaň 2014 (ktorú som aj ja v relácii spomenul ako vzor):https://www.euractiv.sk/zivotne-prostredie/clanok/zelena-kodan-ziskala-europske-ocenenie-019558?newsletter=7005&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

K získaniu titulu Kodani výrazne dopomohol kontinuálny praktický prístup v podpore cyklistickej dopravy s neuveriteľnou, ale reálnou ambíciou získať do roku 2015 až 50% ľudí na každodenné využívanie bicykla na dopravu  (z terajšej tretiny). Čo poviete, môže to byť výzva pre úspešné Európske hlavné mesto kultúry 2013?

Košice spĺňajú formálne podmienky na prihlásenie sa do súťaže na rok 2015 – uzávierka končí 15. októbra 2012.

 

 

        S pozdravom:

 

Ing. Karol LABAŠ