MAPOVANIE TRÁS PRE CYKLISTOV V KOŠICIACH

25.02.2012 08:00

 

MAPOVANIE TRÁS PRE CYKLISTOV V KOŠICIACH

25.02.2012 08:00 DOLNÁ BRÁNA 

Hľadáme dobrovoľných spolupracovníkov !!!!!
Cieľom je mapovanie cyklistických trás a následne vytvorenie cyklistických cestičiek (chodníkov) pre dochádzku do škôl a do práce.

https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/mapovanie/