Otvorený list primátorovi

12.07.2011 14:29

Pre inšpiráciu uverejňujeme: žiadosť o väčšiu podporu cyklistickej dopravy v Ostrave https://ostravounakole.cz/files/dopis-primatorovi.doc

______________________________________________________________________________________________________________

Primátor města Ostravy

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

 

Věc:  Otevřený dopis primátorovi, radě a zastupitelstvu statutárního města Ostrava

 

 

Prostřednictvím tohoto dopisu si vás dovolujeme požádat o větší podporu cyklistické dopravy v Ostravě a zároveň bychom s vámi rádi navázali spolupráci při zkvalitňování podmínek pro její rozvoj.

Cyklistická doprava je již v mnoha evropských metropolích považována nejen za čistou a moderní, ale také za velmi vhodnou pro budoucí rozkvět měst, což již ostatně potvrzují četné zkušenosti ze zahraničí. Nevidíme tedy důvod, proč by se Ostrava nemohla vydat také tímto směrem a proniknout do povědomí veřejnosti jako zelené město zrovnoprávňující automobilovou dopravu s hromadnou a cyklistickou.

Chceme jezdit v Ostravě na kole nejen za odpočinkem a rekreací, ale i do práce a  škol, neboť kolo je denní součástí našeho života.

Ačkoli má Ostrava vhodné podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, mnoho současných  cyklotras je nedostatečných a  pohyb po městě cyklistům příliš neulehčují (jejich kapacita je často nevyhovující, neumožňují plynulý provoz, jsou  přerušované, v mnoha případech končí obrubníky,  nezřídka se na nich vyskytují nebezpečné značky, sloupy apd.). Nepopíráme, že již nyní se lze v Ostravě na kole pohybovat, nicméně víme, že by situace mohla být mnohem lepší.

 

 Proto bychom uvítali větší podporu výstavby bezpečných a kvalitních cyklostezek na území města Ostravy!

 

Z dlouhodobého hlediska navrhujeme:

 

 • Vybudování kvalitní, rychlé a bezpečné páteřní sítě cyklotras mezi okrajovými čtvrtěmi a centrem města.
 • Budování cyklopruhů na křižovatkách.
 • Vyznačení přejezdů pro cyklisty (v současnosti je mnoho míst řešeno nevhodně značkou konec cyklostezky a cyklista je tak neustále nucen sestupovat s kola).
 • Smysluplně investovat finanční prostředky do cyklostezek, které jsou využitelné a bezpečné (bez nebezpečných značek, neustálého přerušování výjezdy z garáží, bez  vysokých obrubníků na konci, s dostatečnou kapacitou).
 • Využít k cyklistické dopravě břehů ostravských  řek.
 • Vyčlenit v rámci  rozpočtů finanční prostředky na rozvoj cyklodopravy.
 • Cyklostezky budovat ohleduplně k přírodě (zamezit zbytečnému kácení stromů, ve volné krajině budovat stezky s přírodním povrchem).

 

 

Za prioritní považujeme:

 

 • Dostupnost centra na kole. V současnosti je centrum Ostravy od Mariánských Hor a Vítkovic dostupné na kole pouze po hlavních silničních tazích s hustým provozem  (Frýdlantské mosty, Českobratrská). Situace byla  navíc ztížená nevyhovujícím podchodem v ulici Stodolní. Současná rekonstrukce by měla vzít cyklodopravu v potaz.

 

 • Přemostění dálnice a železnice v oblasti Svinovských mostů. Již několik let je v územním plánu zahrnuto řešení cyklodopravy v oblasti Svinovkých mostů. Původně navrhovaný tunel pod dálnicí a železnicí se však po záplavách v roce 1997 změnil na most. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace cyklotrasy nebyla včas hotová, nedošlo k její realizaci společně se stavbou dálnice, čímž se její stavba odsunula. V současnosti tak cyklisté volí mezi cestou po hlavním tahu vedoucím  po Svinovských mostech, nebo úsek objíždějí přes Dubí (čekání minimálně 5 minut u závor, trasa delší o cca 3 km,  komplikovaná situace  v stavebním prostoru dálnice).

 

 • Vyřešení cyklotrasy v oblasti ulice Výstavní. Značená cyklotrasa Hrabůvka – centrum znamená pro cyklisty několikakilometrovou zajížďku přes Mírové náměstí. Kratší cesta vede silným provozem po ulici Výstavní. Je však nutné dobudovat přímou cyklotrasu do centra.

 

 • Bezpečnostní cyklostojany. Magistrát města vybavil některá  místa v Ostravě bezpečnostními stojany na kola. Tyto stojany by měly být před všemi úřady, školami, nádražími a u každého stojanu by měl být návod k jeho použití. Speciální zámky by měly být k dostání také v informačních centrech. Dále by město mělo zvážit možnost parkovaní kol v garážích města a na hlídaných parkovištích.

 

 • Monitorovat výstavby cyklostezek a tím tak předejít nedodržení projektového plánu, včetně nepřevzetí vybudovaných tras v případech, že nesplňují zadané požadavky.

 

 

Děkujeme,  že  budete myslet také na cyklistickou  dopravu a nás co se přepravujeme Ostravou na kolech.

 

 

 

Ostravští  kolaři.

 

                                                                                     Kontaktní adresa:

Pavel Matějka

Výškovická 190

700 30 Ostrava

cyklojizdy@seznam.cz

 

Podpisy účastníků Letní cyklojízdy Ostravou: