POROVNANIE KOŠICE - BRATISLAVA ( 0:1 )

29.10.2012 22:44

KOŠICE

Bicykel sa môže vo vozidle prepravovať len v určených spojoch a ich určených úsekoch v zmysle cestovných poriadkov.
                                                                                                                            Preprava bicyklov je od 1. júna 2012 do 2. septembra 2012 povolená počas voľných dní na všetkých spojoch autobusovej linky 14 (trasa Železničná zastávka Ťahanovce - Anička - Mier - Havlíčkova - Čermeľ - Horný Bankov/Alpinka - Jahodná a späť.

Cestovný lístok za prepravu jedného bicykla je  0,55 € s časom platnosti 60 minút.

https://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/preprava-bicyklov

 

BRATISLAVA:

 

Od 1. januára 2012 sa úpravou Prepravného poriadku rozširuje možnosť prepravy bicyklov v prostriedkoch MHD aj v pracovných dňoch s výnimkou prepravných špičiek v časoch 5.00 - 9.00 a 12.00 - 18.00.

V prostriedkoch MHD je možné prepravovať bicykle (len v prípade, že to obsadenosť vozidla umožňuje) počas:

pracovných dní od 9.00 do 12.00 a od 18.00 do 5.00,
voľných dní po celý deň.

Naďalej platí, že prednosť pri preprave má cestujúci s detským kočíkom, alebo invalidným vozíkom.

Súhlas na prepravu bicykla musí vždy udeliť vodič vozidla.

Znečistené bicykle sa neprepravujú.
https://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/10368/Rozsirenie-prepravy-bicyklov-v-prostriedkoch-MHD-od-1-1-2012.html2. Dovozné na jednu cestu na prepravu: 

zvieraťa s platnosťou 15 minút - základné dovozné .................0,70 €
zvieraťa s platnosťou 60 minút ...............................................0,90 €
príručnej batožiny s platnosťou 15 minút - základné dovozné....0,35 €
príručnej batožiny s platnosťou 60 minút..................................0,45 €
bicyklov................................................................bezplatne
https://www.dpb.sk/_media/file/Tarifa%20MHD%20010812.pdf

 


ZHRNUTIE:

V Košiciach je preprava bicyklov na jednej linke od 1. júna do 2. septembra povolená počas voľných dní za 0.55 EUR.

V Bratislave je preprava bicyklov na všetkých linkách celý rok počas pracovných aj voľných dní (počas pracovných dní okrem špičiek) bezplatne .

 

CYKLISTI VŠEDNÉHO DŇA NA FACEBOOKU

 


OPRAVA !!!!

Dostali sme upozornenie 

Prepravu bicyklov v prostriedkoch MHD upravuje Prepravný poriadok MHD v Bratislave nasledovne:

 

  • preprava bicyklov na linkách MHD je možná denne, preprava bicykla je bezplatná,

https://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/9089/Preprava-bicyklov-v-prostriedkoch-MHD.html

 

TO ZNAMENÁ

V BA je už možné prepravovať bicykel celý týždeň celodenne (teda aj v špičke)  bezplatne 

 

 

 


OPRAVENÉ POROVNANIE   KOŠICE : BRATISLAVA:

 

V Košiciach je preprava bicyklov na jednej linke od 1. júna do 2. septembra povolená počas voľných dní za 0.55 EUR/hod.  (Tento rok sa už nezveziete...)

 

V Bratislave je preprava bicyklov na všetkých linkách celý rok počas pracovných aj voľných dní bezplatne .

 

CYKLISTI VŠEDNÉHO DŇA NA FACEBOOKU