PREHLÁSENIE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ K PRIHLÁŠKE MESTA KOŠICE DO EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY

18.09.2011 23:51

 

 

 

PREHLÁSENIE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ

K PRIHLÁŠKE MESTA KOŠICE DO EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY

 

 Cieľom Európskeho týždňa mobility (ETM) je prijímať také opatrenia, ktoré by motivovali obyvateľov prihlásených miest k zvýšenému využívaniu tzv. alternatívnych ekologickejších dopráv (chôdza, cyklistika, verejná doprava) namiesto automobilov.

Aj záväzky prihláseného mesta Košice sa zdajú byť v tomto duchu, ale v skutočnosti pôsobia protichodne:

 

1.     Je chvályhodné, že mesto Košice sa v prihláške zaviazalo realizovať ambiciózny projekt prepojenia všetkých mestských častí cyklochodníkmi. V skutočnosti však aktuálne nerieši prepojenie centrálnych mestských častí v práve prebiehajúcej  prekládke a rekonštrukcii ciest na Námestí osloboditeľov. Križovatka je tesne pred dokončením, ale žiadne cyklotrasy neobsahuje. Predstavitelia mesta sa riešeniu problému vyhýbajú aj napriek upozorneniam občianskych združení. Investor je pritom povinný zahrnúť do prác na svoje náklady aj cyklistické trasy tak, ako sú predpísané platným regulačným plánom (križovanie Štúrova - Hlavná - Južná trieda) a mesto je povinné to od investora vyžadovať.

 

2.    Cieľom ETM je prijímať také opatrenia, ktoré by motivovali obyvateľov k zvýšenému využívaniu verejnej dopravy.

 Primátor mesta v Európskom týždni mobilitu predloží podľa programu Mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie najlacnejšieho 4-zastávkového cestovného lístka MHD. Je to opatrenie znevýhodňujúce využívanie verejnej dopravy voči automobilom. Aj tu je paradoxné, že návrh v protiklade s cieľmi ETM podáva primátor podpísaný na prihláške mesta do ETM.

 

3.    Organizátori - predstavitelia mesta Košice - pozývajú  cyklistov na verejnú „ekojazdu“, čo je chvályhodné. Diskutabilný je výber trasy po uliciach (Trieda SNP, Alejová), ktoré na súbežných chodníkoch majú vyznačené cyklistické pruhy. Predstavitelia mesta tak protestujú proti vlastnej nečinnosti ? Bez pozornosti nechávajú cesty, na ktorých by bol protest opodstatnený. Ide o úseky ciest pre motorové vozidlá na území mesta (smer Pereš, Lorinčík, Poľov, Šaca, resp. Budimír), ktoré vinou Ministerstva výstavby a Národnej diaľničnej spoločnosti zostávajú dlhodobo cyklisticky neprejazdné bez náhrady.

 

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď podujatia k ETM aktívne organizovali občianske združenia a mesto sa zapájalo minimálne – v tomto roku to, žiaľ, bude ináč.

 

Podpísané občianske združenia považujú vymenované aktivity a pripravované kroky mesta Košice za odporujúce cieľom ETM, preto ich nepodporia.

 

Na druhej strane sme pripravení pokračovať v úsilí o zlepšenie podmienok cyklistickej dopravy (a dopravy vôbec) v Košiciach.

 

 

Cyklistická únia mesta Košice

v zastúpení Ing. Karol Labaš - predseda

Tel.: 055/6338544, mobil: 0908317467

e-mail: karol.labas@stonline.sk

 

Spolok na podporu skrášľovania Košíc

v zastúpení JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský - predseda

Mobil: 0905384171 

e-mail: spolok.kosice@gmail.com

 

******************************************************************

PREČÍTAJTE SI: https://bicykel-kosice.webnode.sk/news/critical-mass-kosice-2011-jesen-spanila-cyklojazda-kosickymi-ulicami/

******************************************************************

 

Ešte nie ste v skupine Cyklista všedného dňa? 
Pozývame Vás. Prihláste sa a budete mať informácie.
https://www.facebook.com/groups/106071422766437/

 

******************************************************************