ROZHOVOR KAROL LABAŠ PRE RÁDIO LUMEN (AJ O CRITICAL MASS)

14.07.2011 19:40

Dobrá správa ? O cyklistickú dopravu sa bude starať Lazár...

2011.07.08 Cyklodoprava_ rozhovor pre Rádio Lumen.mp3 (1,5 MB)
2011.07.11 Cyklodoprava_ rozhovor pre Rádio Lumen.mp3 (4,4 MB)
 

Z diskusie na facebooku

  • Karol Labaš K cyklistike sa vyjadruje asi v 4. minúte záznamu. Chce sa s nami stretnúť. Poznamenal som, že sme za, ale najprv si počkáme na odpoveď primátora na náš list (po májovej cyklojazde), nech mu to pripomenie.
  • Ladislav Rovinský Samozrejme, že ponuku písomne prijmeme ale zároveň pripomenieme (písomne) absenciu odpovede na náš list.

 

 

Cyklista všedného dňa v Košiciach na facebooku:

https://www.facebook.com/group.php?gid=106071422766437