TRASY PRE NEMOTOROVÚ DOPRAVU, ŠPORT A TURIZMUS.

21.07.2011 07:07

TRASY PRE NEMOTOROVÚ DOPRAVU, ŠPORT A TURIZMUS.

Príručka pre budovanie cyklotrás, chodníkov pre cyklistov a rekreačných trás

© 2010 Cykloklub Poľana, Detva

https://www.cyklo.sk/klub/prirucka_web.pdf