Utorková cyklojazda 23.08.2011 - AJ BEZ VICEPRIMÁTORA .

23.08.2011 17:00

 

Pri opakovanej - 2. cyklojazde okolo bývalého Námestia osloboditeľov sme očakávali osobnú účasť námestníka primátora Lazára.
 
Od pána viceprimátora sme chceli počuť, ako sa vysporiadal s tým, aby stavebník dostaval aj cyklistické trasy.
 
Pán viceprimátor mal byť poverený ku riešeniu tohoto problému pánom primátorom). 
 
Pán viceprimátor na naše pozvanie odpovedal, že sa nemôže zúčastniť - k náhradnému termínu o týždeň sa zatiaľ nevyjadril...
 
ČO TERAZ ?
 
1. Môžeme absolvovať jazdu okolo námestia aj bez neho ...
 
 
 
2. alebo trasu okolo Námestia absolvujeme o týždeň (snáď už aj s pánom viceprimátorom a s poslancami, ktorí majú odvahu sadnúť na bicykel...) a pôjdeme v sprievode starostu Niguta do jeho MČ Ťahanovce.
 
Rozhodneme sa na mieste. 
 
Tešíme sa na vašu veselú účasť